Loading...
1207, 2018

Rủi ro pháp lý từ quy định cho phép doanh nghiệp có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, người đại diện theo pháp luật (NĐDTPL) của doanh nghiệp có thể là Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH hoặc có thể là hoặc Giám đốc, Tổng giám đốc trong công ty TNHH, công ty cổ phần.

1503, 2018

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Việt Nam

Bài viết này Luật Việt xin được tập trung đề cập đến một số vấn đề liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Việt Nam được quy định tại Luật đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (“Nghị định 118”)

501, 2018

Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Hiện nay, những quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được Bộ luật lao động và những văn bản dưới luật điều chỉnh một cách cụ thể. Theo đó, người lao động nước ngoài khi vào làm việc tại