Ngày26/12/2017|

Hoạt động kinh doanh rượu

Ngày 14 thàng 09 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu (“Nghị định 105”) để thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012. Nghị định 105 đã có hiệu lực từ ngày 01/11/2017. Theo đó, một số điểm mới tại Nghị định 105 này mà thương nhân kinh doanh rượu cần phải lưu ý như sau:

Hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ là một hoạt động kinh doanh mới được bổ sung tại Nghị định 105, được hiểu là việc bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng ngay tại địa điểm bán hàng. Để kinh doanh được hoạt động này, các thương nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: (i) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; (ii) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng; (iii) Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu; và (iv) Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. Trong trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Bên cạnh đó, đối với các thương nhân đang hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày 01/11/2017 cần phải làm thủ tục cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại Phòng Kinh tế thuộc UBND quận nơi đặt địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Điều kiện kinh doanh trong hoạt động phân phối, bán buôn và bán lẻ rượu

Cũng theo Nghị định 105, một số điều kiện kinh doanh trong hoạt động phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu đã được giảm bớt. Theo đó, một số các điều kiện quan trọng mà thương nhân kinh doanh rượu đối với từng hoạt động cần phải đáp ứng là:

a) Phân phối rượu: (i) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; (ii) Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên; (iii) Đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm; (iv) Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu; (v) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất/phân phối rượu hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài; và (vi) Tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

b) Bán buôn rượu: (i) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật; (ii) Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên; (iii) Đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm; (iv) Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu; (v) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất/phân phối/bán buôn rượu; và (vi) Tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

c) Bán lẻ rượu: (i) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; (ii) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng; (iii) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất/phân phối/ bán buôn rượu; (iv) Đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm; và (v) Tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu

Đáng lưu ý là Nghị định này đã bỏ bớt các hành vi bị xem là vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu. Theo đó, chỉ có sáu (06) hành vi sau đây được xem là vi phạm:

a) Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép theo quy định tại Nghị định này.

b) Sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để sản xuất, pha chế rượu;

c) Cho thuê, cho mượn Giấy phép kinh doanh rượu.

d) Trưng bày, mua, bán, lưu thông, tiêu thụ các loại rượu không có tem, nhãn đúng quy định của pháp luật, rượu không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

e) Bán rượu cho người dưới 18 tuổi, bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, bán rượu bằng máy bán hàng tự động.

f) Quảng cáo, khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hằng năm, trước ngày 20 tháng 01, các thương nhân kinh doanh rượu có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép.

Nghị định 105 này được xây dựng trên tinh thần vẫn duy trì một số chính sách, quy định của Nghị định 94/2012. Tuy nhiên, như được đề cập bên trên, Nghị định 105 đã có những quy định mới thông thoáng hơn, tạo điều kiện hơn cho các thương nhân trong hoạt động kinh doanh rượu.