Có hiệu lực vào trung tuần tháng 8/2021, nhằm thay thế Thông tư 123/2015/TT-BTC (“Thông tư 123”), Thông tư 51/2021/TT-BTC (“Thông tư 51”) kế thừa và sửa đổi một số quy định hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc ban hành Thông tư 51 đã tạo ra một hệ thống văn bản pháp lý đồng bộ cùng với Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và phù hợp với thực tiễn áp dụng trên thị trường.

Đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán có gì mới?

Sửa đổi đối tượng áp dụng

Một điểm mới đáng chú ý trong văn bản này là việc cơ quan chủ quản đã thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế từ 51% thành 50%, phù hợp với quy định của Luật Đầu tư 2020.

Bên cạnh việc thay đổi này, Thông tư 51 còn bổ sung thêm một số đối tượng mới là thành viên bù trừ và tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài. Đây là những đối tượng được quy định mới tại Luật chứng khoán và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và là các tổ chức trực tiếp cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bổ sung nghĩa vụ công bố thông tin của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan

So với Thông tư 123, quy định mới bổ sung thêm quy định hướng dẫn cập nhật thông tin khi thay đổi số lượng nhà đầu tư nước ngoài trong nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan nhưng không có sự thay đổi về đại diện báo cáo sở hữu, công bố thông tin. Trong trường hợp này, tổ chức hoặc cá nhân được chỉ định, ủy quyền chỉ cần cập nhật danh sách nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan, kèm theo giấy ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài mới, không yêu cầu toàn bộ các nhà đầu tư nước ngoài hiện hữu ký lại giấy chỉ định, ủy quyền đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi.

Thêm lựa chọn cho nhà đầu tư nước ngoài khi mở tài khoản lưu ký

Theo Thông tư 51, nhà đầu tư nước ngoài giờ đây không chỉ mở tài khoản lưu ký tại ngân hàng lưu ký mà còn có thể mở tại các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, các nhà đầu tư ngoại vẫn chỉ được mở một tài khoản lưu ký tại một công ty chứng khoán như với ngân hàng lưu ký.

Bổ sung nghĩa vụ trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài

Ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ như trước đây, Thông tư 51 còn bổ sung thêm 2 nghĩa vụ trong hoạt động cung cấp dịch vụ mà các thành viên lưu ký và bù trừ phải tuân thủ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước như: 

  • Lập và lưu trữ hồ sơ, chứng từ về các hoạt động lưu ký tài sản trên tài khoản lưu ký của các tổ chức, cá nhân được cấp mã số giao dịch chứng khoán; và
  • Lưu giữ đầy đủ các chứng từ về bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của các tổ chức, cá nhân được cấp mã số giao dịch chứng khoán, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin và các tài liệu liên quan tới hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Một điểm đáng lưu ý là các biểu mẫu báo cáo của Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký, các tổ chức cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Thông tư 51 đã được đơn giản, tóm lược hơn rất nhiều so với các mẫu cũ, giúp giảm bớt thời gian chuẩn bị và tập hợp hồ sơ cho các đối tượng áp dụng.