Trong kỷ nguyên 4.0, mạng Internet mở ra vô số khả năng, công cụ hỗ trợ kinh doanh, kết nối cho các doanh nghiệp. Là một trong những dịch vụ trên Internet, mô hình quảng cáo xuyên biên giới được nhiều doanh nghiệp tin tưởng, lựa chọn để tiếp thị sản phẩm.

Dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới - thắt chặt và thả lỏng

Ngày 20/07/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2021/NĐ-CP quy định một số vấn đề về dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới (“Nghị định 70“), và sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9 sắp tới. Nghị định 70 sẽ thay đổi quy định về hoạt động quảng cáo xuyên biên giới với các nội dung đáng chú ý như sau:

Không còn phải thông qua phía đối tác Việt Nam để kinh doanh dịch vụ

Theo quy định trước đó tại Nghị định 118/2013/NĐ-CP, khi bước chân vào lĩnh vực này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải thực hiện thông qua bên kinh doanh dịch vụ quảng cáo đã đăng ký tại Việt Nam.

Trên thực tế, phần lớn người sử dụng dịch vụ tự liên hệ với các nền tảng quảng cáo xuyên biên giới thay vì thông qua một bên thứ ba, vì vậy quy định này sẽ bị loại bỏ từ ngày 15/9 khi Nghị định 70 chính thức có hiệu lực.

Nghĩa vụ thông báo trước khi kinh doanh dịch vụ

Nghị định 70 yêu cầu cá nhân, tổ chức nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo thông tin của bên Việt Nam kinh doanh dịch vụ trễ nhất 15 ngày trước khi hoạt động.

Vì quy định buộc phải thông qua một bên ở Việt Nam đã bị loại bỏ, nay bên nước ngoài kinh doanh dịch vụ sẽ phải thông báo thông tin về (i) tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo, địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính và hệ thống máy chủ tại Việt Nam (nếu có) và (ii) thông tin về đầu mối liên hệ tại Việt Nam, bao gồm tên tổ chức, cá nhân đại diện tại Việt Nam (nếu có), email và số điện thoại liên hệ.

Ngoài ra, cơ quan tiếp nhận thông báo nay sẽ là Bộ Thông tin và Truyền thông thay vì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tuân thủ pháp luật khi thực hiện dịch vụ

Nghị định 70 ấn định thêm một số nghĩa vụ cụ thể cho các bên cung cấp và sử dụng dịch vụ, cụ thể sẽ phải đảm bảo:

  • Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo, quy định về an ninh mạng và quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
  • Bên phát hành quảng cáo, bên quảng cáo phải yêu cầu bên kinh doanh dịch vụ phải (i) có giải pháp kỹ thuật để họ có thể chủ động kiểm soát và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam trên hệ thống và (ii) đảm bảo không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật.
  • Liên quan đến thuế, trên thực tế các công ty nước ngoài sở hữu nền tảng công nghệ sẽ ký hợp đồng hợp tác và ủy quyền cho đối tác Việt Nam kê khai và nộp thuế. Cơ quan nhà nước chỉ có thể làm việc và thu thuế từ phía Việt Nam còn phía nước ngoài thì có thể nói là “lực bất tòng tâm”. Tuy nhiên quy định mới này vẫn bỏ ngỏ khả năng kiểm soát nguồn thu thuế đối với loại hình dịch vụ này.

Như vậy các bên cần lưu ý nội dung này, thậm chí có thể cân nhắc đưa vào hợp đồng để tránh các vi phạm, tranh chấp không đáng có.