Từng bước vượt qua cơn bão dịch bệnh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất rất cần những cánh tay trợ giúp từ phía nhà nước nhằm nhanh chóng trở lại trạng thái “bình thường mới”, xây dựng kế hoạch vừa chống dịch, vừa yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Hồi đáp lại nguyện vọng này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (“Nghị định 80”) có hiệu lực từ ngày 15/10 vừa qua.

1. Các hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ưu tiên lao động nữ

Đề cao đóng góp của nữ giới vào sự phát triển kinh tế, xã hội, Nghị định 80 mở ra các hỗ trợ về tư vấn, phát triển nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc có số lao động nữ chiếm từ 50% trở lên trên tổng số lao động trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng dưới 100 lao động; chiếm từ 30% trở lên trên tổng số lao động trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng từ 100 lao động trở lên với mức ưu đãi cao hơn.

2. Các gói hỗ trợ cụ thể

Theo Nghị định 80, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ theo các nội dung sau:

a. Hỗ trợ về công nghệ

Nghị định áp dụng mức hỗ trợ tối đa 50% đối với:

  • Giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số, mô hình kinh doanh;
  • Chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đối số tự động;
  • Giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ, sản phẩm và dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
  • Giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ; v/v

Lưu ý, mức hỗ trợ sẽ không vượt quá (i) 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp siêu nhỏ, (ii) 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp nhỏ; (iii) 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp vừa. Mức hỗ trợ này tăng vượt bậc so với quy định cũ (không quá 5 triệu đồng).

b. Hỗ trợ về thông tin

Theo quy định mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí truy cập các thông tin công bố trên Cổng thông tin doanh nghiệp và các trang điện tử của các cơ quan nhà nước như thông tin về kế hoạch, dự án hỗ trợ doanh nghiệp; chỉ dẫn kinh doanh và các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp.

c. Hỗ trợ tư vấn

Khối doanh nghiệp sẽ được tiếp cận mạng lưới tư vấn có chuyên môn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ nhân sự, tài chính, sản xuất bán hàng, thị trường quản trị nội bộ đến các nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

d. Hỗ trợ về phát triển nguồn nhân lực

Các khoá đào tạo trực tiếp của doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và  và tối đa 70% tổng chi phí của một khoá quản trị doanh nghiệp.    

Nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay, các chương trình đào tạo trực tuyến cũng sẽ nằm trong diện hỗ trợ. Cụ thể, các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo của Bộ và các khoá đào tạo tương tác với doanh nghiệp cũng sẽ cho phép miễn phí truy cập.

e. Hỗ trợ về lãi suất từ ngân sách nhà nước

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sẽ được hỗ trợ lãi suất khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng với lãi suất 2% để thực hiện dự án sản xuất – kinh doanh.

Cần lưu ý, mỗi doanh nghiệp sẽ chỉ được hỗ trợ lãi suất đối với một dự án trong một giai đoạn.

3. Cách thức, thủ tục nhận hỗ trợ

Để được hưởng các gói hỗ trợ trên, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ theo hai hình thức là trực tiếp hoặc trực tuyến tới cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ để xem xét hỗ trợ.