Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất (“Nghị định 41/2020”).

Theo đó, từ ngày 08/4/2020, các doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và tiền thuê đất cụ thể như sau:

1. Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất:

Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một số ngành nghề sau đây sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất:

 • Lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất và xây dựng:
  • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
  • Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn ghế;
  • Xây dựng.
 • Lĩnh vực dịch vụ:
  • Vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
  • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
  • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.
 • Lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm;
 • Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ;
 • Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

2. Thời hạn gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất:

 • Thời gian gia hạn 05 tháng đối với số thuế GTGT (trừ thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) phải nộp cho kỳ tính thuế từ tháng 3, 4, 5, 6 năm 2020 và kỳ tính thuế quý 1 và 2 năm 2020;
 • Đối với thuế TNDN, Chính phủ cũng gia hạn thời hạn nộp thuế 05 tháng đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán kỳ tính thuế năm 2019 và và số thuế TNDN tạm nộp quý 1 và 2 của kỳ tính thuế năm 2020;
 • Đối với thuế GTGT, thuế TNDN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phát sinh phải nộp trong năm 2020 được gia hạn chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020;
 • Ngoài ra, Chính phủ cũng gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020 đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020.

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý. Trường hợp không nộp cùng thì thời hạn nộp chậm nhất là 30/7/2020.

Nghị định 41/2020 có hiệu lực ngay khi được ban hành, ngày 8 tháng 4 năm 2020.