Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 với biến chủng Delta đã khiến những mảng màu xám loang nhanh trong bức tranh toàn cảnh khu vực doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua nghịch cảnh, nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ cụ thể. Ngày 1/7/2021, cơ quan ban ngành lần lượt ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn (“Nghị quyết 68”) và Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng này (“Thông tư 47”).

Dưới đây là một số nội dung nổi bật từ 02 chính sách này mà doanh nghiệp cần lưu ý:

Giảm mức thu các khoản phí, lệ phí theo Thông tư 47

Bộ Tài chính gia hạn chính sách giảm 30 khoản phí, lệ phí nhằm chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Thông tư 47 áp dụng nhiều mức giảm cao như:

Áp dụng từ 1/7/2021 đến hết 31/12/2021.

Thực hiện gói hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 68

Trước hình hình bệnh dịch kéo dài, Nghị quyết 68 đề cao tính khả thi và “thông thoáng thủ tục” để gói hỗ trợ nhanh chóng được đến tay doanh nghiệp, tiếp thêm tiềm lực và sức chống chịu trong tương lai. Cụ thể:

  • Giảm mức đóng bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương trong 12 tháng (từ 1/7/2021 đến hết 30/6/2022) để dành số tiền này cho người lao động phòng, chống dịch;
  • Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất: áp dụng trong vòng 06 tháng với doanh nghiệp đã hoặc đang tạm dừng đóng đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi dịch dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thoả thuận nghỉ không lương);
  • Hỗ trợ kinh phí đào tạo việc làm người lao động: áp dụng cho doanh nghiệp khi đã đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp tròn 1 năm trở lên, thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định Bộ luật Lao động; bị giảm 10% doanh thu quý liền kề và nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ 01/7/2021 đến hết 30/6/2022;
  • Vay vốn trả lương: áp dụng lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Chính sách xã hội để doanh nghiệp (i) trả lương ngừng việc cho người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; (ii) trả lương phục hồi sản xuất khi quay trở lại sản xuất kinh doanh (hiệu lực từ ngày 01/5/2021 đến hết 31/3/2022);