Project Description

Luật sư Hà Đăng Quảng

Hà Đăng Quảng

Luật sư cộng tác

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh
Email: quang.ha@luatviet.com
Tải về vcard

Học vấn:

  • Năm 2002: Thạc sĩ Luật, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Chuyên ngành: Luật Kinh tế và Những vấn đề về trọng tài.
  • Năm 1997: Cử nhân luật, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Chuyên ngành: Luật Kinh tế.

Tổ chức nghề nghiệp:

  • Thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh;

Ông Hà Đăng Quảng là luật sư thành viên, chuyên tư vấn về luật doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, bất động sản, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, hợp đồng và luật thương mại.
Ông Quảng bắt đầu sự nghiệp của mình từ năm 1997 với tư cách là giảng viên Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Từ năm 2008, ông tiếp tục tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm với vị trí luật sư cao cấp tại các hãng luật của Mỹ và Pháp ở TP. Hồ Chí Minh. Quá trình công tác nói trên đã giúp ông Quảng có vốn hiểu biết sâu sắc cả về lý thuyết lẫn thực tiễn áp dụng pháp luật và điều này đã giúp ông có thể đáp ứng các nhu cầu đa dạng và phức tạp của khách hàng trong nước và quốc tế.

Luật sư Quảng thường xuyên tư vấn cho khách hàng về luật doanh nghiệp, tái cơ cấu đầu tư, soạn thảo, rà soát, đàm phán các hợp đồng thương mại và xây dựng, hợp đồng vay, hợp đồng bảo đảm, và các thỏa thuận liên quan đến thị trường vốn (capital market), phát hành trái phiếu,cổ phiếu, mua bán sáp nhập doanh nghiệp và bất động sản.

Ông Quảng là thành viên Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, đã nhận bằng Thạc sỹ về Luật Thương Mại tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Ông Quảng thường thuyết trình tại các hội thảo và giảng dạy các khóa đào tạo ngắn hạn liên quan đến luật hợp đồng và bất động sản.