Có hiệu lực vào ngày đầu tháng 9, trong giai đoạn cả nước đang nỗ lực chiến đấu chống lại đại dịch Covid-19, chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH (“Thông tư 06”), sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH (“Thông tư 59”) sẽ có ý nghĩa có quan trọng đối với người lao động. Doanh nghiệp cần nắm rõ các thay đổi này để đảm bảo các quyền lợi cho người lao động và tuân thủ quy định pháp luật.

Thay đổi về mức hưởng và tiền lương tính hưởng chế độ ốm đau

Trước đây, khi người lao động nghỉ ốm đau có ngày lẻ không trọn tháng, thì mức hưởng được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng mà người lao động nghỉ do ốm đau. Kể từ 01/9/2021, người lao động nghỉ ốm đau, tai nạn khác ngoài lao động, nghỉ việc chăm con dưới 7 tuổi ốm từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì mức hưởng được tính trên cơ sở mức lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Ngoài ra, nếu người lao động vẫn tiếp tục nghỉ ốm và chưa thể quay lại làm việc vào những tháng tiếp theo thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Thêm trường hợp hưởng trợ cấp một lần khi sinh con đối với lao động nam

Chế độ thai sản của lao động nam khi vợ sinh con không phải là quy định mới, tuy nhiên tại Thông tư 06, chính sách này đã được bổ sung thêm một quy định quan trọng. Trường hợp hai vợ chồng cùng tham gia bảo hiểm xã hội mà vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người chồng nếu đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trong 1 năm trước khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp 01 lần khi sinh con.

Trong khi đó, Thông tư 59 giới hạn điều kiện nhận trợ cấp khi (i) chỉ có chồng tham gia thì chồng phải đóng từ đủ 06 tháng trở lên trong 1 năm trước khi sinh con; hoặc (ii) chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong 1 năm tính đến thời điểm nhận con.

Như vậy, Thông tư 06 mở rộng thêm trường hợp cả 2 vợ chồng cùng tham gia bảo hiểm xã hội chứ không chỉ có người chồng thì mới được hưởng chế độ này.

Thay đổi mức hưởng chế độ thai sản khi sinh đôi

Thêm một điểm mới đáng chú ý liên quan đến lao động nữ sinh đôi mà con chết hoặc chết lưu thì cả thời gian hưởng, trợ cấp hưởng thai sản sẽ không chỉ giới hạn ở số con được sinh ra vẫn còn sống mà cả khi đứa con đã chết hoặc chết lưu. Như vậy lao động nữ trong trường hợp này sẽ được hưởng thêm chế độ của con đã chết hoặc chết lưu chứ không chỉ có thời gian như trước đây.

Bổ sung quy định về nghỉ phép năm trùng với nghỉ thai sản

Theo Thông tư 06, thời gian hưởng chế độ khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; thời gian lao động nam nghỉ khi vợ sinh con; khi thực hiện các biện pháp tránh thai mà trùng thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, người lao động sẽ không được tính hưởng chế độ thai sản.

Đây là quy định hoàn toàn mới mà trước đó Thông tư 59 chưa hề đề cập.