Nâng cao quyền lợi của người lao động thông qua chính sách bảo hiểm xã hội mới

Có hiệu lực vào ngày đầu tháng 9, trong giai đoạn cả nước đang nỗ lực chiến đấu chống lại đại dịch Covid-19, chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH (“Thông tư 06”), sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH (“Thông tư 59”)