Nhập tâm quy định mới về giao dịch bảo đảm: bùa hộ mệnh doanh nghiệp vay vốn

Mỗi lần vay vốn ngân hàng là doanh nghiệp lẫn nhà băng “đau đầu” bởi biện pháp bảo đảm cần thực hiện và độ trễ của pháp luật so với thực tiễn huy động vốn tín dụng sôi động song đầy phức tạp, rủi ro.