Các nội dung liên quan đến giãn cách xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 16/8/2021

Ngày 15/8/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2718/UBND-VX về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố để quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19. Văn bản này nêu rõ, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp

17/08/2021|Tags: , |