Xử lý dữ liệu cá nhân – chuyện không thể đùa trong tương lai

Trong kinh doanh, doanh nghiệp thường xuyên phải tiếp xúc với dữ liệu cá nhân khách hàng, người lao động. Vô tình hay cố ý, doanh nghiệp đôi khi đặt mục tiêu tối ưu hóa chiến lược kinh doanh cao hơn trách nhiệm đạo đức về bảo vệ quyền riêng tư.