Tiếp nhận vốn nước ngoài thế nào theo quy định mới?

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, dòng vốn nước ngoài đổ về Việt Nam ngày mạnh mẽ, tiếp thêm nguồn lực cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số “chốt kiểm soát” mà pháp luật đặt ra đòi hỏi nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ.