Chuẩn bị cho lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử không còn là khái niệm mới mẻ với người nộp thuế, tuy nhiên, để theo kịp với bước phát triển của công nghệ số, việc số hóa hóa đơn trên nền tảng công nghệ thông tin sẽ góp phần hỗ trợ cho người nộp thuế, đặc biệt là doanh nghiệp trong tối ưu việc quản lý, kê khai hóa đơn.