Luật Đầu tư 2020 và sự ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

Kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa có điểm dừng thì Việt Nam tiếp tục mở rộng cửa chào đón làn sóng đầu tư từ nước ngoài với tư cách một điểm đến đầu tư hấp dẫn của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.