Dự thảo sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm: những đề xuất cần theo dõi để tránh làm “kèo dưới” khi mua bảo hiểm

Bảo hiểm là bạn đồng hành quen thuộc trong kinh doanh, giúp doanh nghiệp bớt e ngại về rủi ro tài sản, con người. Tuy nhiên, tham gia bảo hiểm như thế nào để tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro ‎vẫn khiến doanh nghiệp "đau đầu".