Dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới – thắt chặt và thả lỏng

Trong kỷ nguyên 4.0, mạng Internet mở ra vô số khả năng, công cụ hỗ trợ kinh doanh, kết nối cho các doanh nghiệp. Là một trong những dịch vụ trên Internet, mô hình quảng cáo xuyên biên giới được nhiều doanh nghiệp tin tưởng, lựa chọn để tiếp thị sản phẩm.