“Không để ai bị bỏ lại phía sau”: 02 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mùa dịch

Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 với biến chủng Delta đã khiến những mảng màu xám loang nhanh trong bức tranh toàn cảnh khu vực doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua nghịch cảnh, nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ cụ thể.