Khi luật đầu tư sang trang: nhà đầu tư không chênh vênh giữa đôi dòng nước

Khi có thay đổi pháp luật, quá trình chuyển từ quy định cũ quen thuộc sang quy định mới còn lạ lẫm luôn đầy lúng túng đối với doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý. Do đó, song hành cùng Luật Đầu tư 2020 thay thế Luật Đầu tư 2014, quy định chuyển tiếp trong Nghị định 31/2021/NĐ-CP