Kề vai sát cánh cùng doanh nghiệp trong mùa dịch: đề xuất gia hạn nộp thuế năm 2021

Tiếp tục chính sách tương tự năm 2020, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến người dân về dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp trước khi trình Chính phủ thông qua.