Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF): luôn có lối thoát rủi ro với doanh nghiệp vay vốn trực tiếp

Các quỹ hỗ trợ là giải pháp cần thiết, giải quyết phần nào bài toán tiếp cận vốn vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn có khó khăn cố hữu trong tạo dựng niềm tin với ngân hàng hoặc nhà đầu tư lớn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà tìm đến địa chỉ này, một phần do lo ngại thách thức trả nợ, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đầy rủi ro.