Pháp luật về thị trường chứng khoán phái sinh – bức tranh đang dần hoàn chỉnh

Kể từ khi ra mắt năm 2017, thị trường chứng khoán phái sinh vẫn luôn là một kênh thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư. Song hành với sự phát triển của thị trường, quy định của pháp luật cũng đã có những điều chỉnh