Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và ngừng việc có lẽ không còn là những thuật ngữ xa lạ với nhiều doanh nghiệp. Sau gần một năm đầy ám ảnh, tạm hoãn và ngừng việc là lựa chọn hữu ích giúp doanh nghiệp “cầm cự” giữa đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với Bộ luật Lao động 2019 sắp có hiệu lực kể từ 01/01/2021, doanh nghiệp cần nắm rõ một số thay đổi sau về tạm hoãn và ngừng việc, nhằm tránh phát sinh tranh chấp từ quán tính “tay quen” và tuân thủ đúng pháp luật.

Tạm hoãn hợp đồng lao động: mở rộng “vòng tròn” áp dụng và quyền lợi của lao động nữ mang thai

Hợp đồng lao động có thể được tạm dừng thực hiện trong thời hạn nhất định trước khi tiếp tục thực hiện trở lại. Nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động, pháp luật giới hạn việc tạm hoãn trong những trường hợp nhất định.

Bộ luật Lao động 2019 giữ nguyên các trường hợp hiện có, đồng thời từ ngày 01/01/2021 cho phép tạm hoãn nếu người lao động: (1) tham gia Dân quân tự vệ; (2) làm người quản lý doanh nghiệp nhà nước; (3) làm người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoặc (4) làm đại diện vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác. Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn phải nhận lại nhân viên khi hết tạm hoãn nhưng hợp đồng lao động phải còn thời hạn. Dù có thể không phổ biến, doanh nghiệp cần lưu ý các điểm mới trên để sắp xếp bài toán nhân sự hợp lý, đảm bảo công việc không gián đoạn.

Đối với trường hợp lao động nữ mang thai, Bộ luật Lao động 2019 làm rõ hơn thủ tục tạm hoãn. Họ phải thông báo trước cho doanh nghiệp, với điểm mới là kèm giấy xác nhận của bệnh viện về việc tiếp tục làm việc sẽ gây hại cho thai nhi. Đồng thời, thời hạn tạm hoãn tối thiểu lần đầu tiên được ấn định rõ: phải bằng thời gian mà bác sĩ chỉ định (nếu có), còn nếu không có thì theo thỏa thuận.

Ngừng việc do dịch bệnh: có phải đáp ứng mức lương tối thiểu?

Nếu xảy ra sự cố và lý do khách quan (mất điện nước, thiên tại, hỏa hoạn, dịch bệnh, nhà nước yêu cầu etc.) không do lỗi của doanh nghiệp hay người lao động, pháp luật hiện tại yêu cầu người lao động bị ngừng việc phải được trả lương ít nhất bằng mức lương tối thiểu.

Bộ luật Lao động 2019  giảm bớt trách nhiệm của doanh nghiệp khi buộc họ chỉ phải trả theo mức lương tối thiểu trong 14 ngày ngừng việc đầu tiên. Sau đó, các bên có thể thỏa thuận mức lương thấp hơn. Quy định này san sẻ khó khăn với doanh nghiệp phải cho người lao động ngừng việc dù không có lỗi, đồng thời phần nào vẫn bảo đảm quyền lợi của người lao động trong thời gian nhất định. Điều này càng có ý nghĩa như “liều thuốc” mới cho sức khỏe doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.