Loading...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Luật Việt (Văn phòng TP. HCM và Hà nội) đang cần tuyển dụng các luật sư có kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn và các trợ lý luật

18/12/2018|

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Luật Việt đang cần tuyển dụng các luật sư có kinh nghiệm tranh tụng để cung cấp các dịch vụ pháp lý có liên quan cho khách hàng trong lĩnh vực thương mại, công ty, hợp đồng và dân sự.

14/06/2018|

Dịch vụ thư ký doanh nghiệp

Trong suốt nhiều năm, với sự hiểu biết sâu sắc các quy định của pháp luật và những yêu cầu mà khách hàng trong và ngoài nước đặt ra, dịch vụ thư ký doanh nghiệp của Luật Việt đã giúp nhiều doanh nghiệp nước ngoài mới bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam

28/03/2018|