Loading...
705, 2020

Biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2020/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (“Nghị định 44/2020”). Nghị định này quy định chi tiết về nguyên tắc áp dụng, biện pháp, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại tại Luật Thi hành án hình sự 2019.

2904, 2020

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất (“Nghị định 41/2020”).

1604, 2020

Những điểm mới trong hoạt động chứng thực

Ngày 03/3/2020, Bộ Tư Pháp đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng nhận bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (“Thông tư 01/2020”), hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 (“Nghị định 23/2015”).

1004, 2020

Quy định mới về miễn lệ phí môn bài

Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP (“Nghị định 22”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 về lệ phí môn bài. Nghị định 22 có một số điểm đáng lưu ý như sau:

604, 2020

Hướng dẫn chi tiết việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

Chiều 3/4/2020, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 2601/VPCP-KGVX (“Công văn 2601”) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với một số nội dung chưa được hiểu và thực hiện thống nhất tại Chỉ thị số 16/CT-TTg (“Chỉ thị 16”) về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.