Ngày04/09/2020|

Chính sách phát triển điện mặt trời vẫn còn lỗ hổng

Ngày 17/7/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (“Thông tư 18”), hướng dẫn thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (“Quyết định 13”).

chính sách phát triển điện mặt trời vẫn còn lỗ hổng

ĐÃ CÓ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU MỚI

Triển khai các chính sách khuyến khích điện mặt trời tại Quyết định 13, Bộ Công Thương đã ban hành kèm theo Thông tư 18 hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời nối lưới và hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Trước đó, theo quy định tại Quyết định 11, điện mặt trời của người dân và doanh nghiệp tuy phát lên lưới nhưng không được tiến hành thanh toán. Nay với các hợp đồng mẫu tại Thông tư 18, người dân và doanh nghiệp đã có hành lang công khai minh bạch tiến hành đầu tư các dự án điện mặt trời, hài hòa lợi ích kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

ĐIỀU CHỈNH GIẢM GIÁ MUA ĐIỆN MẶT TRỜI

Tại thời điểm trước khi Quyết định 13 có hiệu lực, Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam (“Quyết định 11”) đã quy định giá mua điện mặt trời là 2.086 đồng/kWh.

Nay Thông tư 18 đã quy định chi tiết giá mua điện mặt trời áp dụng đến 20 năm đối với dự án có ngày vận hành thương mại trước ngày 01/01/2021. Cụ thể:

Đối với điện mặt trời nối lưới: Giá mua điện áp dụng đối với dự án điện mặt trời mặt đất là 1.644 đồng/kWh và dự án điện mặt trời nổi là 1.783 đồng/kWh.

Đối với điện mặt trời mái nhà: Nếu bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (“EVN”), giá mua bán điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà là 1.943 đồng/kWh. Nếu bên mua điện không phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bên bán điện và bên mua điện tự thỏa thuận về giá mua bán điện.

Có thể thấy, trên đà phát triển nguồn năng lượng tái tạo, giá mua điện mặt trời giảm lại là phù hợp với xu hướng giảm của giá thiết bị và công nghệ, đồng thời giúp giảm áp lực lên giá điện bán lẻ.

Cùng với đó, nếu là điện mặt trời mái nhà, giá bán là hơn 1.900 đồng/kWh. Song, nếu là điện mặt trời nối lưới, giá bán chỉ hơn 1.600 đồng/kWh. Điều này cho thấy Chính phủ rất quan tâm và ưu đãi loại hình điện mặt trời mái nhà.

ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI TRANG TRẠI CÓ ĐƯỢC MUA VỚI GIÁ ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ?

EVN đã có văn bản số 4971/EVN-KD ngày 23/7/2020 và văn bản số 5398/EVN-KD ngày 10/8/2020 đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn, giải quyết vướng mắc đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Trong đó, EVN đã đề cập đến thực trạng nhiều dự án điện mặt trời có công suất dưới 01 MW được lắp đặt trên khung giá đỡ nằm trên đất vườn, đất nông nghiệp theo mô hình kinh tế trang trại, lại có mục đích chính là để sản xuất điện mặt trời nhằm hưởng giá bán điện ưu đãi dành cho điện mặt trời mái nhà.

Trên thực tế, hiện nay Quyết định 13 hay Thông tư 17 đều chưa có hướng dẫn và xác định rõ ràng về các dự án điện mặt trời thực hiện theo mô hình trang trại nông nghiệp này.

Tuy nhiên, theo kết luận tại Báo cáo của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo ngày 24/8/2020, chỉ những hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 1 MW, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống mới được coi là hệ thống điện mặt trời mái nhà. Các hệ thống điện mặt trời lắp trên khung giá đỡ trên hồ, ao nuôi tôm, trồng cây nông nghiệp công nghệ cao… mà không lắp trên mái nhà của công trình xây dựng thì không được tính là hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Thông tư 18 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2020.