Ngày08/06/2020|

Giảm 50% lệ phí trước bạ và thuế suất nhập khẩu 0% cho linh kiện ô tô mùa đại dịch

Mới đây, ngày 29 tháng 5 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Theo đó, lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được giảm 50% tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước.

Nổi bật hơn, ngày 25 tháng 5 năm 2020 trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP (“Nghị định 57/2020”) sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP để bổ sung quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn năm 2020 – 2024 (gọi tắt là “Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô”), cụ thể:

 1. Áp dụng thuế suất ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô (gọi tắt là “Sản phẩm CNHT ô tô”);
 2. Việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được sẽ căn cứ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 3. Đối tượng áp dụng bao gồm:
  • Doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô đáp ứng các điều kiện sau:
   • Có hợp đồng mua bán sản phẩm CNHT ô tô với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô do Bộ Công thương chứng nhận;
   • Có các loại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện doanh nghiệp có mục tiêu dự án hoặc ngành nghề kinh doanh là sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác;
   • Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp) và máy móc, thiết bị tại cơ sở đó trên lãnh thổ Việt Nam.
  • Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tự sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ Công thương cấp.

Doanh nghiệp đáp ứng các quy định trên có thể chuẩn bị hồ sơ để đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô. Căn cứ việc doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định của Nghị định 57/2020 và kết quả kiểm tra trên thực tế, cơ quan hải quan sẽ xem xét quyết định hoàn trả số thuế nộp thừa cho doanh nghiệp. Việc xem xét áp dụng thuế suất 0% sẽ được thực hiện trong kỳ xét ưu đãi thuế tối đa 06 tháng từ 01/01 đến 30/06 hoặc từ 01/07 đến 31/12 hàng năm.

Nghị định 57/2020 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 10/07/2020.

Chúng tôi khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô hoặc sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô nên tham vấn đơn vị tư vấn luật và/hoặc tư vấn thuế chuyên nghiệp để đánh giá khả năng tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô của doanh nghiệp mình và được tư vấn về thủ tục, hồ sơ tham gia.