Project Description

Nguyễn Việt Cường

Luật sư cao cấp, làm việc tại Hà Nội

Ngô ngữ: tiếng Việt
Email: cuong.nguyen@hn.luatviet.com
Tải về vCard

Học vấn:

 • Đại học Tổng hợp, chuyên ngành toán học, 1971
 • Cao đẳng Tòa án năm, 1980
 • Đại học Luật Hà nội, cử nhân 1993
 • Đại Học Luật Hà nội, thạc sỹ Luật 1997
 • Học viện Chính trị Hồ Chí Minh, 2000

Tổ chức nghề nghiệp:

 • Chuyên viên thuộc tòa án Nhân dân Tối cao, 1971;
 • Thẩm phán tòa án Nhân dân tối cao, 1986;
 • Phó chánh Tòa dân sự, Tòa án nhân dân tối cao 1991;
 • Phó chánh Tòa lao động, Tòa án nhân dân tối cao 1996;
 • Chánh án Tòa Lao động, Tòa án nhân dân tối cao 2002;
 • Thành viên Hội Luật gia Việt Nam;
 • Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội.

Ông Nguyễn Việt Cường là luật sư cao cấp của Luật Việt. Trước khi gia nhập Luật Việt, ông đã từng là thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao và được bổ nhiệm làm Phó chánh Tòa dân sự vào năm 1991 và Phó chánh Tòa lao động năm 1996. Năm 2002, ông được bổ nhiệm làm chánh Tòa Lao động, Tòa án Nhân dân Tối cao và về hưu vào năm 2007. Với bề dày hơn 20 năm ở những vị trí quan trọng trong Tòa án Nhân dân Tối cao, ông Cường đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại, kinh tế và lao động, và đây cũng là lĩnh vực hành nghề chính của ông tại Luật Việt.
Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Toán học vào năm 1971, và Trường Cán bộ Tòa án năm 1980. Ông cũng đã nhận bằng cử nhân luật năm 1993 tại trường Đại học Luật Hà Nội và bằng thạc sỹ luật tại trường này vào năm 1997.

Ngoài hành nghề luật sư, ông còn là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp.
Ông Cường là thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội và Hội Luật gia Việt Nam.

Một số bài viết đã đăng báo: