Project Description

Trần Thị Ngọc Linh

Luật sư thành viên, làm việc tại Hà Nội

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh
Email: linh.tran@hn.luatviet.com
Tải về vCard

Học vấn và Đoàn luật sư:

  • Đại học Luật TP. Hà nội, Cử nhân luật;
  • Đại học Bách khoa Hà nội – Đại học Nam California, Thạc sỹ quản trị kinh doanh;
  • Đại học Kyushu, Nhật Bản, Thạc sỹ Luật.
  • Thành viên Đoàn Luật sư Hà nội

Trước khi gia nhập Luật Việt, cô Ngọc Linh đã có nhiều năm làm việc tại một công ty luật hàng đầu Việt Nam. Lĩnh vực hành nghề của cô Ngọc Linh tại Luật Việt là đầu tư nước ngoài, hợp đồng, công ty và mua bán sáp nhập doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, cô Ngọc Linh cũng đã tham gia tư vấn và giải quyết một số tranh chấp thương mại quốc tế. Khách hàng của cô Ngọc Linh chủ yếu là các doanh nghiệp đa quốc gia và quỹ đầu tư hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Cô Ngọc Linh đã tốt nghiệp Đại học Luật TP. Hà Nội và là thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Bách khoa Hà Nội – Đại học Nam California. Bên cạnh đó, cô Ngọc Linh cũng đã được cấp bằng thạc sỹ luật sau nhiều năm nghiên cứu tại Đại học Kyushu, Nhật Bản.

Cô Trần Ngọc Linh hiện là thành viên của Đoàn Luật sư Hà Nội.