Ngày30/03/2020|

Ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid–19

Cùng chia sẻ khó khăn mà doanh nghiệp và người dân đang phải đối mặt trước tác động của dịch bệnh, ngày 13/3/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid–19 (“Thông tư 01/2020”). Theo đó, Thông tư 01/2020 quy định một số nội dung cần lưu ý như sau:

1. Ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19:

Nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

  • Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính;
  • Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid–19;
  • Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid–19.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ được thực hiện trong trường hợp:

  • Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký;
  • Số dư nợ đã quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Để nâng cao khả năng được các hỗ trợ từ ngân hàng, doanh nghiệp phải thu thập số liệu, bằng chứng để chứng minh bị thiệt hại bởi dịch bệnh một cách rõ ràng.

2. Quy định trường hợp được miễn, giảm lãi, phí

Theo Thông tư 01/2020, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) khi:

  • Nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid–19; và
  • Đồng thời, khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch Covid–19.

Thông tư 01/2020 chính thức có hiệu lực vào ngày 13/03/2020.