Ngày16/03/2020|

Taxi công nghệ: những quy định mới

Taxi công nghệ và những quy định mới

Ngày 17/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô (“Nghị định 10/2020”) thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định 10/2020 quy định một số điểm mới đáng lưu ý như sau:

1. Phân định rõ khái niệm

(i) Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

  • thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải;
  • trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải;
  • vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi.

(ii) Đơn vị chỉ cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải

  • chỉ cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải;
  • không trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe; không quyết định giá cước vận tải.

Chiếu theo quy định này, các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối vận tải nếu thực hiện các công đoạn (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) thì phải chủ động lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp theo quy định trên, nhằm đảm bảo thực hiện kinh doanh đúng pháp luật.

2. Siết chặt yêu cầu đối với đơn vị kinh doanh vận tải theo hợp đồng

Để khắc phục tình trạng xe hợp đồng hoạt động trá hình xe tuyến cố định, Nghị định 10/2020 đã siết chặt yêu cầu đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, cụ thể:

  • Đơn vị kinh doanh vận tải phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển qua phần mềm của Bộ Giao thông vận tải kể từ ngày 01/01/2022;
  • Trong thời gian một tháng, mỗi xe ô tô không được thực hiện quá 30% tổng số chuyến của xe đó có điểm đầu trùng lặp và điểm cuối trùng lặp;
  • Đối với đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng hợp đồng điện tử, phải gửi hóa đơn điện tử của chuyến đi đến hành khách, người thuê vận tải và gửi thông tin hóa đơn điện tử về cơ quan thuế;
  • Niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe; phải có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG” và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe.

3. Bổ sung nội dung quy định lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải

Theo đó, trước ngày 01/07/2021, ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên, xe công ten nơ, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông.

Dữ liệu hình ảnh từ camera sẽ được cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch.

Nghị định 10/2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/04/2020.